Този проект представя обекти на културното наследство от категория "национално значение" на територията на град София. Tой е съфинансиран и реализиран с подкрепата на програма "Култура" на Столична Община.

English Български


   Архитектурно строителни        Археологически        Художествени
   Исторически        Народни старини        Мемориали